سفارش تبلیغ
صبا

بیاض

بسمه تعالی
جمشید آباد روستایی است در 8 کیلومتری جنوب شرقی انار با 40 خانوار و جمعیتی حدود یکصدوپنجاه نفر. با تقدیم دو شهید " سید محمد هاشمی و علی بیرمی" نسبت به جمعیت بیشترین شهید را در این منطقه داراست.
چون حسین آباد به شهر تبدیل گردید روستاهای ناصریه و جمشیدآباد بعنوان محدوده شهر امین شهر قرار گرفته و دارای شورای روستا مثل گذشته نیست.
پایگاه بسیج، پارک  نیز دارا می‌باشد. امروزه مسجد آن توسعه یافته و دارای حسینیه نیز می‌باشد.
این متن از کتابی است از:

 وزارت دفاع ملی

سازمان جغرافیائی کشور

 اداره جغرافیائی

بنام:

فرهنگ جغرافیائی

 آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ایران

انار

جلد94- چاپ یکم

برگ       NH-40-5سال 1358(در داخل جلد 1357)

البته قابل ذکر است که آنچه بعنوان تعداد جمعیت و... که در این کتاب آمده و آنطور که در مقدمه این کتاب آمده مربوط به گروهی پژوهشگر است که در سال 1353 در فارس سرگرم کار شده و نتیجه کار آنها 138 جلد شده که طبق یک نقشه راهنما(شکل در پستهای قبل آمده است)  می‌باشد که هیچ مبنای اهمیتی قابل ذکری برای نقاط نیست بدین جهت این مجلد هم که بنام انار ثبت است فقط می‌توان مرکزیت نقطه را مشخص کند نه اهمیت جمعیتی دارد نه اهمیت تقسیمات کشوری. برای پیدا کردن هر نقطه یا شهر و آبادی ما ماید در نقشه محل آنرا و سپس براساس حروف الفبا آنرا می‌توانیم پیدا کنیم. لذا این مجلد کتاب  شهر شهربابک و روستاهایی از رفسنجان و ... را در بر گرفته است. دیگر نقاط جغرافیایی از قبیل دشت و رود و کوه و.... در همان روستاهایی که کنار آن است توضیح داده شده است.(در مورد شهرستان انار بدون هیچ دخل و تصرفی از این کتاب در صفحه   21الی22 چنین بیان شده است). حتی با اینکه رسم‌الخط کتاب به من نمی‌خورد و ... برای امانت با سختی سعی کردم عین نوشته در آید( با این حال پرانتز سبز از من است) مثل چسباندن حروف و غیره در آینده من در نوشته جدید توضیحات و اشتباهات این متن را می‌آورم و علل آنرا بررسی می‌کنم امیدوارم که فرصت اجازه دهد.

اما جمشید آباد در این کتاب:

جمشیدآباد                               JAMSHIDABAD 

ده از دهستان انار، بخش حومه، شهرستان رفسنجان، استان کرمان

طج(طول جغرافیایی)  َ??   55ْ، عج(عرض جغرافیایی) 5?َ  30ْ، ارتفاع م(ارتفاع متوسط)14?3متر.کویری، گرم خشک، در 1? ک م(کیلومتری) جنوب خاوری انار، و ? ک.م خاور راه شوسه رفسنجان-انار.

جمعیت: ?? خانوار

زبان:فارسی

دین:اسلام ؛ شیعه

کار و پیشه:کشاورزی و فرشبافی(? دستگاه)؛ فرشها با طرح کاشان.

کشت:آبی؛ آب از کاریز.

فرآورده‌ها: گندم؛جو؛پنبه؛ پسته و یونجه.

رستینی‌ها: درختان اسکنبیل؛پوشش گیاهی برای چرای دام.

جانوران: خرگوش؛شغال و روباه.

مردم آبادی از دبستان روستای حسین آباد بهره می‌گیرند و وابسته به شرکت تعاونی روستایی آبادی نامبرده هستند.