سفارش تبلیغ
صبا

بیاض

   بسمه تعالی   

ناصریه روستایی است  در جنوب شرق انار با فاصله  10کیلومتر و مردمی  فعال در  زمینه‌ کشاورزی  و باغداری.

دارای چند باب مغازه و کارگاه بوده از جمله ساخت ماشین‌های ضبط پسته و جوشکاری فروشگاه مبل و روکش دوزی و تزئینات خودرو

امروزه این روستا در حومه شهر امین شهر قرار گرفته است. و کارگاههای صنعتی این شهر در حاشیه خیابان این روستا واقع شده‌اند و نزدیک 20خانوار و جمعتی نزدیک 100نفر می‌باشد.

دارای یک مسجد و یک خانه معلم است و مدرسه‌ای است که سالهاست بلا استفاده مانده بخاطر مهاجرت و مدارس غیر دولتی که با سرویس دانش آموزان را جذب کرده‌اند و کاهش جمعت خانوارها.

این متن از کتابی است از:

 وزارت دفاع ملی

سازمان جغرافیائی کشور

 اداره جغرافیائی

بنام:

فرهنگ جغرافیائی

 آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ایران

انار

جلد94- چاپ یکم

برگ       NH-40-5سال 1358(در داخل جلد 1357)

البته قابل ذکر است که آنچه بعنوان تعداد جمعیت و... که در این کتاب آمده و آنطور که در مقدمه این کتاب آمده مربوط به گروهی پژوهشگر است که در سال 1353 در فارس سرگرم کار شده و نتیجه کار آنها 138 جلد شده که طبق یک نقشه راهنما(شکل در پستهای قبل آمده است)  می‌باشد که هیچ مبنای اهمیتی قابل ذکری برای نقاط نیست بدین جهت این مجلد هم که بنام انار ثبت است فقط می‌توان مرکزیت نقطه را مشخص کند نه اهمیت جمعیتی دارد نه اهمیت تقسیمات کشوری. برای پیدا کردن هر نقطه یا شهر و آبادی ما ماید در نقشه محل آنرا و سپس براساس حروف الفبا آنرا می‌توانیم پیدا کنیم.

لذا این مجلد کتاب  شهر شهربابک و روستاهایی از رفسنجان و ... را در بر گرفته است.

 دیگر نقاط جغرافیایی از قبیل دشت و رود و کوه و.... در همان روستاهایی که کنار آن است توضیح داده شده است.(در مورد    ناصریه  بدون هیچ دخل و تصرفی از این کتاب در صفحه  82االی 83 چنین بیان شده است). حتی با اینکه رسم‌الخط کتاب به من نمی‌خورد و ... برای امانت با سختی سعی کردم عین نوشته در آید( با این حال پرانتز سبز از من است) مثل چسباندن حروف و غیره در آینده من در نوشته جدید توضیحات و اشتباهات این متن را می‌آورم و علل آنرا بررسی می‌کنم امیدوارم که فرصت اجازه دهد.

اما ناصریه  در این کتاب:

ناصریه         NASERIYEH   

ده از دهستان انار، بخش حومه، شهرستان رفسنجان، استان کرمان

طج(طول جغرافیایی)  َ21   55ْ، عج(عرض جغرافیایی) 50َ  30ْ، ارتفاع م(ارتفاع متوسط)1405متر.کویری، گرم خشک در 16 ک م(کیلومتری)جنوب خاوری انار .

جمعیت: 15 خانوار سرشماری????(????ه.ش)383تن(احتمالاً این عدد 83نفر است یا 183).

زبان: فارسی

دین:اسلام؛ شیعه 

کار و پیشه:کشاورزی،کارگری و فرشبافی،فرشها با طرح کاشان.

کشت:آبی؛ آب از کاریز و چاه ژرف و نیمه ژرف.

فرآورده‌ها: گندم،جو،پنبه،یونجه و پسته.

رستینی‌ها:   درختان اسکنبیل پوشش گیاهی برای چرای دام.